רשלנות רפואית בהריון ובלידה

רשלנות רפואית – אי נוכחות רופא מומחה בלידה

אי נוכחות רופא מומחה בזמן הלידההעדר נוכחות של רופא מומחה בלידה יכולה להיחשב במצבים מסוימים לרשלנות רפואית. לידה מתבצעת בדרך כלל באמצעות מיילדות מנוסות, עם זאת יש מקרים בהם נדרשת בהחלט נוכחותו של רופא מומחה במסגרת הצוות הרפואי.

כאשר הלידה אינה מתקדמת כמצופה, ומסתבכת, או כאשר מדובר בלידה בסיכון גבוה ידוע מראש, ובחדר הלידה לא היה נוכח רופא מומחה, יתכן וקיימת עילה להגשת תביעת רשלנות רפואית אם נגרם נזק.

פרוצדורה רפואית שיש בה סיכון דורשת השגחה של מומחה

זכותו של כל אדם לקבל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר מידי רופא בעל הסמכה רפואית וכדי למנוע סיבוך. לפי נהלים רפואיים מקובלים של משרד הבריאות, יש דרישה לנוכחות של רופא מומחה כאשר יש סיבוך רפואי. אם ידוע על סיכונים מראש בלידה חשוב שיהיה צוות מורחב בחדר לידה ושרופא מומחה יהיה נוכח כדי שיוכל לעזור במקרה של מצוקה עוברית או מצוקה של היולדת.

חריגה מסטנדרט זהירות

נזקים ליילוד או ליולדת יכולים להיווצר בשל מחדלים ובין היתר כאשר לא נוכח רופא בחדר לידה. נזקים יכולים להמנע אם היה רופא מומחה בלידה.

במקרים חריגים של לידות מכשירניות, יולדת שסובלת מסכרת הריונית, או מהריון בסיכון גבוה, בהם אין רופא מומחה בחדר הלידה, אפשר לטעון, שהיתה חריגה מחובת הזהירות והסטנדרט הרפואי הנדרשים במצבים דומים, ואם נגרמו נזקים כתוצאה מכך קמה עילה להגשת תביעת רשלנות רפואית.

באילו מקרים נוכחות של רופא מומחה בלידה היא חובה ?

אי נוכחותו של רופא מומחה בלידה לא תמיד נחשבת לרשלנות רפואית. עם זאת, כשצפויים סיבוכים בלידה עקב הריון בסיכון, או כאשר אין בנמצא רופא ילדים מומחה  בחדר לידה  ונגרם נזק – מדובר ברשלנות.

סיכון ידוע מראש:

יש מקרים ברורים בהם קיימת חובת נוכחות רופא מומחה. מדובר בעיקר במצב של לידה בסיכון. לידה בסיכון היא לידה שבה ידוע מראש לגבי היווצרות סיכונים בלידה. מדובר בלידה מכשירנית כמו לידת ואקום או לידת מלקחיים, או כאשר העובר גדול, כאשר העובר מצוי במנח עכוז, כאשר היולדת סובלת מסכרת הריונית או ממחלה כרונית כלשהי, כאשר מדובר בלידה של מספר עוברים, או באישה שעבר הפלה בעבר, וכולי.

העדר נוכחות של רופא נשים מומחה במצבים כאילו – יכולה לגרום לנזק בלתי הפיך ליולדת ואפילו במקרים קיצוניים חלילה למוות. מדובר כאמור בסיטואציה שהיא בניגוד לנהלים רפואיים ובמקרים אילו יכולה לקום עילה להגשת תביעת רשלנות רפואית, אם נגרם נזק כתוצאה מהמחדל.

מצוקה בזמן הלידה:

גם אי הימצאות של רופא ילדים מומחה בלידה ובעיקר בעת היווצרות מצוקה עוברית או טראומה, יכולה למרבה הצער להסתיים בנזק מוחי ליילוד, פיגור שכלי, שיתוק, מום מולד, וכולי.

אי נוכחות רופא בגלל רשלנות  שהיתה במהלך ההריון

יש מצבים שבהם  דוקא רשלנות במהלך ההיריון גרמה בסופו של דבר לאי המצאות של רופא מומחה בלידה. כלומר, כאשר לא פענחו נכון תוצאות של בדיקות, או שלא ביצעו את כל הבדיקות החשובות  בזמן ההיריון, יתכן והחמיצו את המצב האמיתי של היולדת ואת הסיכון שבהריון. העדרו של רופא מומחה בלידה במקרה כזה נגרם בשל אי זיהוי סיכונים בהיריון.

טענות הגנה כנגד תביעת רשלנות בשל העדר נוכחות רופא מומחה בלידה

הנתבעים יכולים לטעון להגנתם כי לא היה ביכולתם לדעת שהלידה תסתבך ותהפוך למסוכנת במועד הקובע, ולא היה באפשרות בית החולים לדאוג לנוכחות רופא מומחה בזמן קצר וברגע אחרון.

טענה נוספת היא שהרופא היה נוכח באזור חדר הלידה והיה זמין, על אף שלא היה פיזית בחדר הלידה. במקרה כזה הדבר לא יחשב לרשלנות רפואית.

לסיכום

לא בכל לידה מתעורר הצורך ברופא מומחה. יש מצבים שלא ניתן לצפות מראש הסתבכות של הלידה וצורך במומחה. עם זאת חשוב לדעת שיש מקרים ברורים בהם העדרו של רופא מומחה בחדר הלידה נחזה להיות רשלנות רפואית ובין היתר:

במקרה שהוכח כי הטיפול של רופא מומחה היה יכול בוודאות לשפר את מצב האישה או היילוד ולמנוע נזקים רפואיים בלתי הפיכים;

כאשר הוכח כי היה צורך בטיפול דחוף מציל חיים ליולדת ו/או ליילוד על ידי רופא מומחה אחרי הלידה;

כאשר לא הוזמן רופא מומחה על ידי הצוות הרפואי, למרות הידיעה מראש על הריון בסיכון שעלול להסתיים בלידה בסיכון;

כאשר עקב רשלנות במהלך ההריון לא זיהוי מראש מצבי סיכון ליולדת בעת הלידה;

Exit mobile version