רשלנות רפואית בהריון ובלידה

רשלנות רפואית בקשירת חצוצרות

רשלנות רפואית בקשירת חצוצרותקשירת חצוצרות הינו הליך כירורגי שמטרתו למנוע כניסה להריון. בשונה מאמצעי מניעה אחרים, מדובר בכלי מניעתי קבוע אשר לרוב הנו בלתי הפיך.

מרבית ההליכים של קשירת חצוצרות, מסתיימים בהצלחה, אולם כבכל הליך רפואי, גם כאן ייתכנו מקרים של רשלנות רפואית והמרכזי שבהם הוא הריון בעוולה.

אודות ההליך

לחצוצרות תפקיד מרכזי ביצירת הריון היות שהן הצינור דרכו מגיעה הביצית אל הזרע. קשירת החצוצרות מונעת את מעבר הביצית אל הרחם וכך נוצר למעשה מצב של עקרות. הליך מבוצע בשיטת הנקראת לפרוסקופיה, במסגרתה מבוצעים כמה חתכים קטנים בבטן, המאפשרים למנתח גישה אל החצוצרות.

המנתח מנתק את החצוצרות ממקומן וקושר אותן כך שכאשר ביצית מופרשת מן השחלה, היא לא תוכל להגיע לרחם. הליך זה נחשב לבטוח ויעיל מאוד וככלל, הוא אינו פוגע בתפקוד ההורמונאלי של האישה והיא תמשיך לקבל מחזור עד גיל הבלות.

הסיבות לביצועו של הליך זה הן מגוונות. לעיתים קרובות, מדובר במטופלת אשר יש לה כמה ילדים וקיבלה החלטה, יחד עם בן זוגה, כי היא אינה מעוניינת בילדים נוספים. במקרים אחרים, כניסה להריון מהווה סיכון בריאותי (למשל בשל גיל מבוגר של האישה) ולכן המטופלת מבקשת לעבור קשירת חצוצרות כדי למנוע הריון.

כמו כן, ישנן נשים אשר אינן מעוניינות בילדים כלל והליך זה מהווה עבורן פתרון קבוע למניעת הריון, אשר יחליף את הצורך בשימוש באמצעי מניעה אחרים כגון גלולות או התקן תוך רחמי. קשירת חצוצרות נעשית בהרדמה מלאה ובמקרים רבים, היא מבוצעת כחלק מהליך ניתוחי אחר כגון ניתוח קיסרי, אז המטופלת כבר מורדמת וכך מבוצע ההליך תחת אותה הרדמה.

הריון בעוולה

המקרה העיקרי והחמור ביותר של רשלנות רפואית בקשירת חצוצרות, הוא הריון בעוולה. זהו מצב שבו למרות ביצוע ההליך, התרחשה הפריה והמטופלת נכנסה להריון. הסיבה המרכזית לתרחיש זה היא השתחררות הסיכה אשר קשרה את החצוצרות וכך, חודש הרצף בין החצוצרות לרחם ויכלה להתרחש הפריה.

אישה המבקשת לבצע קשירת חצוצרות עושה זאת כדי למנוע כניסה להריון ומשכך, מדובר בתוצאה קשה מאוד אשר לה משמעויות מרחיקות לכת, רגשיות וכלכליות כאחד. על המטופלת לקבל  החלטה האם לעבור הפלה, חוויה פיזית ורגשית לא פשוטה, או להמשיך בהריון ולהביא ילד לעולם, למרות שלא רצתה בכך. אם בחרה המטופלת להמשיך בהריון, הרי שהדבר כרוך בהוצאות כספיות רבות הן בשלב ההריון וכמובן לצורך גידול הילד.

מטופלת אשר נכנסה להריון בשל רשלנות רפואית בקשירת חצוצרות, תהיה רשאית להגיש תביעה נזיקית בגין הריון בעוולה ולקבל פיצוי כספי בגין פגיעה באוטונומיה, עוגמת נפש, שיפוי עבור הוצאות כספיות הכרוכות בהריון ועוד. בתי המשפט פוסקים סכומי פיצוי משמעותיים בתביעות אלו משהם מכירים בטיב הנזק שנגרם למטופלת ולבן זוגה במצב זה. גובה הפיצוי שייפסק, תלוי מטבע הדברים בנסיבות המקרה ובית המשפט שוקל בין היתר את חומרת הרשלנות של המנתח, בהתבסס על חוות דעת רפואיות שהוצגו לו, מצבה האישי והכלכלי של התובעת.

אי הסכמה מדעת

דוגמא נוספת לרשלנות רפואית הנה אי קבלת הסכמה מדעת של המטופלת לניתוח. בכל הליך רפואי ובפרט בהליך כירורגי, מחויב הרופא לתת למטופל את כל המידע הרלוונטי על מנת שיוכל לקבל החלטה מושכלת האם ברצונו לעבור את הטיפול ולהחתימו על טופס הסכמה. כאשר מדובר על קשירת חצוצרות, ניתוח בהרדמה מלאה אשר גורם לעקרות ולרוב הוא בלתי הפיך, הרי שחובה זו לקבלת הסכמה מדעת, הנה בעלת חשיבות אדירה.

על הרופא להסביר למטופלת בפרוטרוט על אופן ביצוע ההליך, על קיומם של סיכונים שונים לניתוח, להסביר אודות האלטרנטיבות העומדות לרשותה במניעת הריון וכיו"ב. יודגש כי על הרופא לא רק למסור את המידע, אלא גם לוודא כי המטופלת מבינה אותו וכי חתמה על טופס ההסכמה, כאשר בידה כל האינפורמציה הרלוונטית.

מחדל למלא אחר חובה זו, מהווה פגיעה בזכות האוטונומיה של האישה על גופה, עילה נזיקית העומדת בפני עצמה ומקנה פיצוי כספי. כמו כן, אם נגרם למטופלת נזק כלשהו במהלך הניתוח או בעקבותיו, אשר לו הייתה מודעת לו, הייתה בוחרת שלא לעבור את הניתוח, תעמוד לה עילה של רשלנות רפואית נגד הרופא ו/או המרכז הרפואי והיא תוכל לקבל פיצוי כספי בגין כל נזקיה.

Exit mobile version