רשלנות רפואית בהריון ובלידה

סקירת מערכות – רשלנות בבדיקות מעקב הריון

סקירת מערכות - רשלנות בבדיקות מעקב הריוןסקירת מערכות זו בדיקת אולטרא סאונד שבמהלכה נבדקים אברי העובר והתפתחותם. במהלך ההיריון מבצעים בדרך כלל סריקה מוקדמת וסקירה מאוחרת. הבדיקה מאפשרת לגלות מומים או סממנים מחשידים לקיומם של מומים.

במהלך הבדיקה בודקים את אברי העובר לאורך גופו, ואת האברים הפנימיים, כמו הלב וכולי. בדיקת האולטראסאונד שמתבצעת בסקירת מערכות נועדה לסרוק את אבריו של העובר, ולבדוק אם חסרים אברים, או התפתחו באופן לקוי. ממצאים מסוימים בבדיקה יכולים להיות רק סימן מחשיד לקיומו של מום.

הרופא המבצע את בדיקת האולטרא סאונד צריך להיות מומחה בתחום, ועל כתפיו מוטלת אחריות גדולה לא להחמיץ סימנים מחשידים של מומים או פגמים בגוף העובר ובאבריו.

רשלנות בבדיקת סקירת מערכות

רשלנות בבדיקת סקירת מערכות קשורה לביצוע רשלני של הבדיקה, לפענוח רשלני, ולאי הסבר תוצאות הבדיקה ואי הפניה לבדיקות מתקדמות נוספות. בתי המשפט פוסקים פיצויים גבוהים בדרך כלל בתביעות רשלנות רפואית שהוכחו, שכן הם משקפים את הטיפול והסיוע שנדרשים ואת הכאב והסבל.

תביעת הולדה בעוולה

תביעה זו מוגשת במקרה שיש חשד מבוסס לרשלנות רפואית. התביעה מתבססת על הזכות הבסיסית של כל אדם להיוולד ללא מומים. הרשלנות הרפואית מתקיימת כאשר מתברר שממצאים מחשידים לא התבררו, ולא זכו להתייחסות של הרופא המטפל.

עם זאת, לא תמיד בכל לידה שבה נולד ילד שסובל ממום מולד, מדובר ברשלנות רפואית. במסגרת פרשת התביעה יש להוכיח שהמום היה מביא את האישה להפסקת ההיריון, ואם למרות המום האישה היתה ממשיכה את ההיריון, אזי לא מתקיים רכיב של קשר סיבתי בין הנזק ובין המעשה הרשלני. רשלנות נבחנת לפי מבחן הרופא הסביר, וחשוב לדעת אם המום היה אפשרי לגילוי על ידי רופא סביר, במהלך ההיריון.

רשלנות בביצוע לקוי של הבדיקה

כאשר ילוד סובל ממום שניתן היה לגלותו בסקירת מערכות, הדבר יכול להוות עילה לתביעת רשלנות רפואית. עם זאת יש מומים שלא ניתן לגלות בסקירת מערכות כמו אוטיזם (מגלים רק סימנים מחשידים), עיוורון, ועוד, וזאת בשל המנח של העובר ברחם או בגלל המוגבלות של הבדיקה.

בכל מקרה, ביצוע לקוי של הבדיקה מהווה רשלנות רפואית. מדובר בין היתר במצב שבו הבדיקה שטחית ולא בוצעה סקירת מערכות של אזור מסוים בגוף העובר או של מערכת פנימית כזו או אחרת בגופו, ועקב כך נולד תינוק שסובל ממום שלא זוהה בבדיקה השטחית.

רשלנות בפענוח שגוי

כאשר לא מפרשים באופן מקצועי את התוצאות של הבדיקה, ומחמיצים את הפרשנות הנכונה של התוצאות, מדובר בפענוח שגוי שמהווה רשלנות רפואית. לא ניתן למצוא את כל המומים בבדיקה של סקירת מערכות שכן היא אינה בדיקה גנטית או כרומוזומאלית, שיכולה לגלות באופן ישיר מחלות גנטיות.

עם זאת, הבדיקה אכן יכולה להצביע מלבד על אברים לא מושלמים, גם על סימנים מעוררי חשד להמצאות של מום גנטי / כרומוזומלי בעובר ואז מתעורר הצורך לבצע בדיקות המשך כמו בדיקת מי שפיר או בדיקת סיסי שליה.

רשלנות לגבי אי הסבר ו/או העדר הפניה לביצוע בדיקות נוספות

כאשר מגלים במהלך ביצוע בדיקת סקירת מערכות, מום או חשד למום כלשהו, יש לידע את האישה ולהמליץ לה לעבור  בדיקות מתקדמות. היה והרופא שביצע את הסקירה אינו מוסר מידע לאישה, אינו מיידע אותה בממצאי הבדיקה, או לא מסביר את התוצאות, הדבר מנוגד לחוק זכויות החולה ונחשב לרשלנות. כל מחדל בקשר לכך יכול להיות רשלנות רפואית.

באי מסירת מידע אודות תוצאות הבדיקה הרופא מונע מהאישה את האפשרות להחליט אודות האפשרות להמשיך את ההיריון או להפסיקו. מדובר לפיכך ברשלנות רפואית.

במצבים מסוימים כמו הריון בסיכון גבוה, או בסיפור משפחתי, על הרופא לגלות לאישה שהבדיקה לא מספיק מקיפה ויש בנמצא בדיקות נוספות שעליה לעשות כדי להבטיח שלילת קיומם של מומים בעובר. אם לא מיידעים את האישה מדובר ברשלנות רפואית.

כמו כן יש לידע את האישה שיש באפשרותה בכל מקרה לעשות סקירות נוספות באופן פרטי ובדיקות נוספות .

Exit mobile version