רשלנות רפואית בהריון ובלידה

סקירת מערכות מורחבת

סקירת מערכות מורחבתסקירת מערכות מורחבת היא בדיקת אולטראסאונד הנערכת בשליש השני של ההיריון. בדיקה זו היא בעלת חשיבות רבה מאוד משניתן לגלות במסגרתה מומים בעובר, אשר לא ניתן היה לראות לפני כן. אי המלצה על ביצוע הבדיקה יכול לגרום להעדר אבחון של מום בעובר, מניעת טיפול מתאים ואף הולדה בעוולה.

סקירת מערכות מורחבת

מדובר באחת מבדיקות ההריון החשובות ביותר, זוהי בדיקת אולטראסאונד הנערכת בדרך כלל בשבוע 20-23 להריון ומטרתה לאבחן אם ישנם מומים בעובר. סקירת מערכות מורחבת נכללת בסל הבריאות, היא אינה פולשנית ואינה מהווה כל סכנה לאם או לעובר.

משכה של הבדיקה הוא כחצי שעה לערך ובסיומה, מקבלת המטופלת סיכום ממצאים ודיסק סרטון. בדיקה זו נקראת גם סקירת מערכות מאוחרת, משהיא נעשית בשליש השני של ההריון ובדרך כלל היא מהווה השלמה לסקירת המערכות המוקדמת, הנערכת לרוב בשבוע 14-17 להריון.

האם מטופלת אשר ביצעה סקירת מערכות מוקדמת, זקוקה גם לסקירה המאוחרת? התשובה היא בחיוב משום שבמועד הסקירה הראשונה, לא התפתחו עדיין כל מערכות הגוף של העובר ועל כן ישנם מומים שלא ניתן או שקשה יותר לאבחנם בסקירה המוקדמת. על כן, אי המלצה על ביצוע סקירת מערכות מורחבת עלולה לגרום לנזקים חמורים  לעובר ולהוות עילה לתביעת רשלנות רפואית בהריון.

אי המלצה לביצוע הבדיקה

כאשר הרופא המטפל אינו מיידע את המטופלת בדבר בדיקה זו של סקירת מערכות מורחבת ואינו ממליץ לבצעה, מחדל זה יכול לגרום לעובר לנזק חמור מאוד, שניתן היה למנוע אותו לו בוצעה הבדיקה. במסגרת סקירת מערכות מורחבת, ניתן לאבחן מומים שונים או סיכוי סטטיסטי להימצאותו של מום בעובר ואלו יכולים להשפיע על איכות חייו של היילוד ועל תוחלת החיים שלו. היות ובדיקה זו מתבצעת בטרימסטר השני של ההריון, יכול הרופא לזהות מומים שלא ניתן היה לראותם כלל בסקירה המוקדמת או שהיו קטנים מאוד במועד ביצועה ורק בסקירה המאוחרת נראים לעין ואפשר לאבחנם.

בעת אבחון על קיומו או סיכוי מסוים לקיומו של מום, ניתנת להורים האפשרות לבחור האם להמשיך את ההיריון או להפסיקו. אם יבחרו להמשיך בהריון, במקרים רבים יש צורך במתן טיפולים שונים על מנת לשמור על תקינות העובר ולמזער את הנזק. משכך, אי המלצה לביצוע הבדיקה יכולה להוביל לאי אבחון של מום ולמנוע מן העובר קבלת טיפול. לכך יכולות להיות השלכות מרחיקות לכת על איכות חייו של היילוד. כמו כן, כאשר הרופא המטפל אינו מפנה לסקירת מערכות מורחבת, יכול להיווצר מקרה של הולדה בעוולה.

הולדה בעוולה

אי המלצה על סקירת מערכות מורחבת יכולה ליצור טענה של הולדה בעוולה. זהו מצב שבו היילוד לא יכול היה לבוא לעולם ללא מוגבלותו, כאשר אלמלא הרשלנות הרפואית באבחון אותה מוגבלות, היילוד לא היה בא לעולם, היות שהוריו היו מקבלים החלטה על הפסקת ההריון. כלומר, מדובר על מקרים של מומים קשים אשר פוגעים באופן משמעותי מאוד באיכות חייו של היילוד ועל כן עולה הטענה כי היה עדיף לו שלא להיוולד כלל.

תביעה בשל הולדה בעוולה כוללת תשלום פיצוי בגין כל הוצאותיו של הילד אשר תלוי בהוריו לאורך כל חייו ומדובר בין היתר בהוצאות רפואיות על סוגיהן, הוצאות ניידות, וכן אובדן השתכרות משהילד לא יוכל לעבוד במהלך חייו. כמו כן, בתי המשפט פוסקים פיצוי נרחב בגין כאב וסבל להורים אשר אורח חייהם נפגע ללא היכר בשל המשאבים הנפשיים והכספיים הנדרשים להם כדי לספק את הטיפול המתאים לילד.

הגשת תביעה בגין רשלנות רפואית

מן האמור לעיל ניתן להבין את חשיבותה הרבה של סקירת מערכות מורחבת בהריון, אשר יכולה להביא לאבחון של מומים בעובר, שלא ניתן היה לראותם קודם, בסקירה מוקדמת. משכך, אי המלצה על בדיקה זו עלול לגרום להעדר אבחון של המום וכך, נשללת מן ההורים זכות הבחירה האם להמשיך או להפסיק את ההיריון.

כמו כן, נמנע מן העובר מתן טיפול משלא אובחן הליקוי הרפואי. במצבים אלו, רשאים ההורים להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית, במסגרתה ייתבע פיצוי כספי בגין כל הנזקים שנגרמו ליילוד ולהוריו בשל מחדלו של הרופא להמליץ על סקירת מערכות מורחבת. לשם הגשת התביעה, יש לפנות לעורך דין המתמחה ברשלנות רפואית ובפרט, בתביעות של רשלנות רפואית בהריון, אשר יפעל למימוש זכויותיהם של ההורים והילד באופן האופטימאלי.

Exit mobile version