רשלנות רפואית בטיפולי פוריות

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

רשלנות רפואית בטיפולי פוריותהרצון להביא ילד לעולם הוא אחד המאוויים הגדולים ביותר ובמקרים בהם קיים קושי להרות באופן טבעי, ניתן להסתייע בטיפולי פוריות אשר יגשימו את החלום הנכסף הזה.

בישראל ישנו שיעור גבוה מאוד של לידות באמצעות טיפולי פוריות, בין הגבוהים בעולם, אך למצער, ישנם גם מקרים של רשלנות רפואית הנובעים בין היתר מבחירה שגויה של שיטת הטיפול, מניהול מעקב הריון רשלני ואי הסכמה מדעת לטיפולים.

הקדמה: מהי רשלנות רפואית?

טיפול רפואי צריך להתנהל בהתאם לפרוטוקול הרפואי המקובל, על מנת לשמור על סטנדרטים אחידים של טיפול רפואי טוב ומקצועי. בעגה המשפטית, קרוי הדבר סטנדרט הטיפול הסביר וחריגה ממנו, תהווה רשלנות רפואית בהתקיים ארבעה תנאים: קיומה של חובת זהירות של המטפל כלפי המטופל, הפרתה של חובת הזהירות, נזק פיזי ממשי וארוך טווח למטופל וקיומו של קשר סיבתי בין הנזק לבין הטיפול הרפואי.

רשלנות רפואית יכולה להתרחש בכל סוג של טיפול רפואי, מן הפשוט ועד המורכב ביותר, הן בפעולה אקטיבית והן במחדל, קרי, גם ההימנעות ממתן טיפול רפואי, היכן שנדרש היה, יכולה להוות רשלנות רפואית. חשוב לציין, כי אין בכל טעות שעשה הרופא, או תוצאה לא משביעת רצון, למשל טיפול פוריות שלא צלח, כדי לטעון לרשלנות רפואית, אלא בוחנים היטב את התנהלות הרופא ורק אם זו חרגה מסטנדרט הטיפול הסביר, ניתן יהיה להטיל אחריות בגין רשלנות רפואית ולתבוע עבור הנפגע פיצוי כספי.

ניהול מעקב רפואי רשלני

מעקב רפואי תקין עומד בלב ליבו של כל הריון, על מנת לשמור על בריאותה של האם ובריאות העובר. קל וחומר כאשר מדובר על הריון שהנו תוצאה של טיפולי פוריות, אז לעיתים קרובות מדובר על הריון בסיכון גבוה. מדוע? ראשית משום שלעיתים ישנו יותר מעובר אחד, או למשל, משום שהמטופלת מבוגרת יחסית ולפקטור הגיל יש משמעות רבה בניהול המעקב הרפואי.

אלו פעולות או מחדלים יכולים להיחשב למעקב רפואי רשלני? כך למשל, אי הפניית המטופלת לבדיקות שגרתיות, התעלמות מסימפטומים עליהם מדווחת המטופלת, המעוררים חשד לבעיה ודורשים בירור רפואי.

לחילופין, יכול והמטופלת הופנתה לבדיקות הנדרשות, אולם הפענוח שלהן היה שגוי וכתוצאה מכך, לא אובחנה בעיה או מצוקה אצל האם ו/או העובר. משמעותו של העדר אבחון או אבחון מאוחר בהריון יכולה להיות טרגית ולהביא לנזקים חמורים ובלתי הפיכים לעובר, לרוב למותו בשל אי קבלת טיפול מתאים.

שיטת הטיפול הייתה שגויה

כאמור מעלה, רשלנות רפואית בטיפולי פוריות יכולה לנבוע מניהול מעקב רפואי רשלני, כאשר משמעותו הקשה ביותר היא העדר אבחון של בעיה רפואית וכשזו אינה מטופלת, יכול להיגרם לאם ו/או לעובר, נזק חמור. לצד מקרים אלו, ישנם מצבים בהם הרשלנות הרפואית התרחשה בשלב המקדמי, שבו התקבלה החלטה על שיטת הטיפול.

כידוע, ישנם סוגים שונים של טיפולי פוריות כגון הזרעה והפריה חוץ גופית ועל הרופא להתאים את שיטת הטיפול למטופלת על מנת לייעל את הטיפול ולהגדיל את סיכויי ההצלחה שלו. מהם פרמטרים המרכזיים אשר ינחו את הרופא בבחירת שיטת הטיפול? המקור לקושי להרות, האם קיימת רגישות להורמונים ותרופות וכן גילה של המטופלת. כאשר הרופא אינו שוקל את כל הנתונים ומבצע בחירה שקולה ומקצועית, הוא יכול להסב לאישה נזקים חמורים מאוד, אשר בראשם, פגיעה בסיכויי האישה להרות.

אי הסכמה מדעת לטיפולים

טיפולי פוריות כרוכים בלא מעט קושי עבור המטופלת, הן בשל נטילת הורמונים המשפיעים על המשקל ומצב הרוח והן בשל הבדיקות המרובות להן היא נדרשת. כמו כן, ישנו הקושי הנפשי המלווה את ההמתנה והציפייה בכל טיפול. על כן, טרם יתחיל הרופא בהליך הטיפולי הזה, הוא מחויב לתת למטופלת את כל המידע אודות הטיפול, על מנת שהיא תוכל לקבל החלטה מושכלת האם ברצונה לעבור את הטיפולים הללו.

על הרופא לפרט באופן מקיף וברור אודות שיטות הטיפול הפתוחות בפני המטופלת, במה הן כרוכות, תופעות לוואי צפויות, תיאור הסיכונים, משך הזמן הצפוי לטיפולים, הסיכויים להצלחתם וכיו"ב. כאשר הרופא אינו ממלא אחר חובה זו, הוא מפר את האוטונומיה של המטופלת על גופה, משהיא לא נתנה הסכמה מדעת לטיפול.

עילה זו הנה ברת פיצוי באופן עצמאי. כמו כן, עת נגרם למטופלת נזק כתוצאה מן הטיפולים, נזק אשר לו ידעה על הסיכויים להתרחשותו, הייתה בוחרת שלא לעבור את הטיפולים, מתגבשת עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית.

אולי יעניין אותך לקרוא גם:

רשלנות רפואית בהריון – איך מוכיחים?

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

דילוג לתוכן